Noltrex Hakkında


Noltrex nedir?
Noltrex %100 sentetik bir polimerdir ve doğal bir metabolit değildir. Bu materyalin benzersiz formülü insan dokularına yüksek derecede bio-uyumludur. Noltrex kesinlikle sentetiktir. Hiçbir hayvan orjinli madde içermez.

Noltrex'in, bileşiminde bulunan gümüş iyonlarına bağlı olarak antibakteriyel özellikleri vardır ve inflamasyona bağlı komplikasyonların önlenmesini sağlar.

Noltrex kullanımının etkileri ilk enjeksiyondan itibaren hemen hissedilir. Eklem yüzeyleri arasındaki lubrikasyon yastığı desteği ile etkisi derhal başlar.

Noltrex, osteoartritten etkilenen tüm eklemlerde kullanılabilir. Uygulama hatalarından dolayı yumuşak dokuya kaçması halinde bile hastada hiçbir olumsuz cevap görülmez.

Noltrex'in klinik araştırmaları, etkinin en az: I. evrede 2 yıl, II. evrede 1,5-2 yıl ve III ile IV. evrelerde 1 yıldan fazla sürdüğü kanıtlanmıştır.

Noltrex, benzeri bulunmayan sentetik bir polimer olduğu gerçeğine dayanarak, pazardaki tüm preparatlardan maddeten farklıdır. Noltrex'in kullanımının, önde gelen imalatçıların preparatlarının kullanımlarına göre ana kilinik farklılıkları bulunmaktadır. Preparatın kullanımı artozun her evresinde mümkündür. Diz ekleminde III ve IV. evrelerde daha fazla miktarlarda kullanılması gerekebilir. (12,5 ml'ye kadar) Sonuçlarının süresi evrelere göre değişmekle birlikte bir yıldan az değildir. Noltex'in makromolekül yapısı, diğer preparatların ekstrakte edilmiş halde tanımlanan molekül ağırlıklarını pek çok defa katlayan tek bir supramoleküler hücresel yapıdır. Madde yumuşak doku defektelerinin giderilmesinde de kullanılabilir ve dokularla olan bio-uyumluluğu pek çok araştırmalarla kanıtlanmıştır.